Aktuálne Covid opatrenia

V zmysle aktuálne platných nariadení je hotel od 26. 12. 2021 otvorený a prevádzkovaný v režime OP. Pri nástupe na pobyt je potrebné preukázať sa niektorým z týchto dokladov:

 • doklad o zaočkovaní - osoba je plne zaočkovaná v zmysle platnej vyhlášky
 • doklad o prekonaní - osoba je po prekonaní ochorenia Covid19 pred nie viac ako 180 dňami

   

  Zároveň je pri nástupe na pobyt potrebné preukázať sa výsledkom negatívneho testu z oficiálneho odberového miesta /nie samotesty/:

 • nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu ,povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenia COVID-19 sa nevzťahuje na osobu do šiestich rokov veku,

◊ Pohyb hostí v interiéri hotela je povolený len s respirátorom. 

 

Hotelové služby poskytujeme od 26. 12. 2021 v súlade s opatreniami vydanými ÚVZ SR.

Všetky hotelové služby budú pre ubytovaných hostí v plnej prevádzke /okrem detského kútika/ avšak v zmysle predpisov je počet osôb na jednotlivých strediskách limitovaný. Z tohto dôvodu Vám odporúčame rezerváciu služieb s obmedzenou kapacitou osôb vopred.

 

       STRAVOVACIE SLUŽBY jedlo je podávané v reštaurácii.  V plnej prevádzke, dodržiavané rozostupy medzi stolmi a sedenie

 • reštaurácia /otvorená v čase 8.00 - 19.30 h/

 

      RELAX CENTRUM - potrebná rezervácia vopred. V plnej prevádzke je limitovaná kapacita. Otvorené je od 10.00 - 20.00 h.

 

 • Veľmi nám záleží na tom, aby ste sa počas pobytu u nás cítili bezpečne. Dovoľujeme si Vás informovať o opatreniach, ktoré sme zaviedli pre Vašu ale aj našu bezpečnosť. 

  ROBÍME VŠETKO PRETO, ABY VÁŠ POBYTU U NÁS BOL BEZPEČNÝ

 • Pravidelne kontrolujeme dodržiavanie prísnych hygienických štandardov u našich zamestnancov.
 • Pravidelne dezinfikujeme spoločné priestory a spoločné plochy schválenými dezinfekčnými prostriedkami. 
 • Zamestnancov sme vybavili respirátormi, rukavicami a dezinfekčnými gélmi.
 • Dodávatelia, ktorí vstupujú do priestorov spoločnosti sú povinní nosiť respirátory a majú zákaz pohybovať sa v priestoroch určených pre hostí a zamestnancov.
 • Nie je povolený vstup pre zamestnancov s respiračným ochorením alebo s respiračnými príznakmi.
 • Umiestnili sme dezinfekčné stojany pred vstupmi do spoločných priestorov.
 • Upratovanie izieb bude prebiehať so zvýšenou pozornosťou pri dezinfekcii všetkých dotykových plôch.
 • Dodržiavame 15 min. prestávku na dôkladnú dezinfekciu priestoru po poskytnutej masáži.
 • Ak personál hotela vyhodnotí, že prichádzajúci hosť, alebo hosť v hoteli má prejavy respiračného ochorenia ,odmietame hosťa ubytovať.

   

  PROSÍME, BUĎTE AJ VY OHĽADUPLNÍ A CHRÁŇTE SEBA AJ OSTATNÝCH

 • Prosím ostaňte doma, ak máte prejavy akékoľvek respiračného ochorenia.
 • Pri pohybe v hoteli používajte respirátory. 
 • Využívajte naše dezinfekčné stojany.
 • Dodržujte odstupy od iných hostí min. 2 m.
 • Nekomunikujte s ostatnými hosťami dlhšie ako 15 min.
 • Prosím informujte nás, ak máte podozrenie na zdravotné ťažkosti.
 • Prosím rešpektuje tieto obmedzenia, chránia Vás aj nás.