Šachtág vo Vyšnej Boci

Šachtág vo Vyšnej Boci

V sobotu 18. 5. 2019 hostil Hotel Barbora vo Vyšnej Boci účastníkov „Šachtágu“, čo v bansko-štiavnickom nárečí znamená banícka oslava plná humoru, spevu, zábavy vo vybranom hostinci. Konal sa vo Vyšnej Boci a začal sa zvolením „praesesa“ – najvtipnejšieho a uznávaného vedúceho spoločnosti, ktorým sa stal pán Ing. Stanislav Gurský. Neskôr boli zvolení prísediaci a oslava pokračovala posvätením pivného moku, ktorý sa po vysvätení pije po celý večer. Sprievodným programom bolo skákanie cez kožu a určenie odpadlíka, ktorý išiel do „Pivného zasrania“. Šachtágu sa zúčastnil nielen Banícky spolok „Salvátor“ z Vyšnej Boce, ale aj Spolok priateľov Bane Nováky, Obecný úrad z Vyšnej Boce, Hotel Barbora, baníci a krčma „U Beťára“ vo Vyšnej Boci. Bol to večer plný zábavy, humoru, oslavy baníctva slovom i spevom, oslava Svätej Barbory – patrónky všetkých baníkov a prezentácia starých baníckych tradícií. Dúfajme, že Hotel Barbora bude hostiť účastníkov ďalšieho ročníka o rok opäť. ZDAR BOH!