Konferencie a firemné akcie

Kongresová miestnosť s kapacitou 40 – 60 miest, (podľa typu sedenia), je vybavená počítačom, dataprojektorom, zabudovaným ozvučením, bezšnúrovým mikrofónom, premietacím plátnom, flipchartom a pripojením na internet cez WiFi alebo kábel. V prípade vyššieho počtu účastníkov upravíme na tieto účely priestory reštaurácie. Pri požiadavke rozdeliť účastníkov školenia na viac skupín, zabezpečíme ďalšie školiace priestory s kapacitou od 10 do 35 miest. Kongresová miestnosť je vhodná aj na organizovanie rodinných osláv alebo na premietanie pre deti.

Nájomné za miestnosť s technickým vybavením pre rok 2023

 

prenájom 1 hodina     10,00 €  
prenájom 6 hodín     50,00 €  
prenájom 12 hodín     100,00 €  

Ceny sú vrátane DPH.
Cenník je platný od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Konferencie
Konferencie
Konferencie
Konferencie