Kontakt

Adresa prevádzky

Hotel Barbora***
Vyšná Boca č. 73, 032 34  Malužiná

Tel.: +421 44 5209 020
Mobil: +421 918 777 279
Fax.: +421 44 5291 256

E-mailové kontakty:
prevadzkar@hotelbarbora.sk
hbarbora@hotelbarbora.sk

 

Prevádzkarka hotela:

Alena Orininová

prevadzkar@hotelbarbora.sk

 

 

Fakturačné údaje

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice Slovenskej 10, 971 01 Prievidza 1

IČO: 36005622
DIČ: 2020469572
IČ DPH: SK2020469572
Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka 318/R

Peňažný ústav: Tatra banka, Prievidza
Číslo účtu: 2622046205/1100
Iban: SK54 1100 0000 0026 2204 6205
Bic: TATRSKBX

 

Vyhľadávanie na mape: https://mapa.zoznam.sk/?search=hotel+Barbora+vy%C5%A1n%C3%A1+boca

Opýtajte sa nás